Richard Skøtt Rasmussen, PhD
mail@aquareco.dk
+45 60802078

Et udvalg af danske publikationer


Heldbo, J, Rasmussen, RS, Løvstad, SH, 2013. BAT for fiskeopdræt i Norden. TemaNord 2013:529. ISBN 978-92-893-2560-8.
http://dx.doi.org/10.6027/TN2013-529 © Nordisk Ministerråd 2013


Vækst og kvalitet af motioneret regnbueørred. Dansk Akvakulturs nyhedsbrev, marts 2012

Fitness får fisk til at vokse. Food and Culture, marts 2012

Gunstige effekter af motionering af ørreder. Fiskerbladet, 2012

Rasmussen, RS, Oksbjerg, N, Hyldig, G, Jacobsen, C, Jessen, F, Nielsen, HH, 2011. Vækst og kvalitet af motioneret regnbueørred. DTU-rapport Nr. 242-2011

Svendsen, LM, Sortkjær, O, Ovesen, NB, Skriver, J, Larsen, SE, Bouttrup, S, Pedersen, PB, Rasmussen, RS, Dalsgaard, AJT, 2008. Modeldambrug under forsøgsordningen.
Faglig slutrapport for "Måle- og dokumentationsprojekt for modeldambrug". DTU-rapport nr. 193-08

Larsen, FH, Rasmussen, RS, Jensen, S, Owen, D, 2004. Undersøgelse af fiskevelfærd – kvalitet- og miljøbelastning i ørred og åleopdræt. Slutrapport, Ferskvandscentret, Silkeborg. 152 pp.

Rasmussen, RS, 2002. Kvalitet af opdrætsørred – effekt af væksthastighed. Ferskvandsfiskeribladet, 10: 233-235

Rasmussen, RS, 2002. Kvalitet af opdrætsørred – fodereffekt. Ferskvandsfiskeribladet, 9: 206-209

Rasmussen, RS, 1994. N-tolerance hos pighvaryngel (Scophthalmus maximus). (N-tolerance in juvenile turbot (Scophthalmus maximus)). M.Sc.-thesis., 120 pp. University of Southern Denmark

Kruse, B, Rasmussen, RS, 1992. Betydningen af lys for fouragering hos pighvarlarver (Scophthalmus maximus L.) (The impact of light on feed intake in turbot larvae (Scophthalmus maximus L.)).
B.Sc. report. University of Southern Denmark