Richard Skøtt Rasmussen, PhD
mail@aquareco.dk
+45 60802078

A selection of publications in Danish

 

Heldbo, J, Rasmussen, RS, Løvstad, SH, 2013. BAT for fiskeopdræt i Norden. TemaNord 2013:529. ISBN 978-92-893-2560-8. http://dx.doi.org/10.6027/TN2013-529 © Nordisk Ministerråd 2013
 

Vækst og kvalitet af motioneret regnbueørred. Dansk Akvakulturs nyhedsbrev, marts 2012

Fitness får fisk til at vokse. Food and Culture, marts 2012

Gunstige effekter af motionering af ørreder. Fiskerbladet, 2012

Rasmussen, RS, Oksbjerg, N, Hyldig, G, Jacobsen, C, Jessen, F, Nielsen, HH, 2011.
Vækst og kvalitet af motioneret regnbueørred. DTU-rapport Nr. 242-2011

Svendsen, LM, Sortkjær, O, Ovesen, NB, Skriver, J, Larsen, SE, Bouttrup, S, Pedersen, PB,
Rasmussen, RS, Dalsgaard, AJT, 2008. Modeldambrug under forsøgsordningen.
Faglig slutrapport for "Måle- og dokumentationsprojekt for modeldambrug". DTU-rapport nr. 193-08.

Larsen, FH, Rasmussen, RS, Jensen, S, Owen, D, 2004.
Undersøgelse af fiskevelfærd – kvalitet- og miljøbelastning i ørred og åleopdræt.
Slutrapport, Ferskvandscentret, Silkeborg. 152 pp.

Rasmussen, RS, 2002. Kvalitet af opdrætsørred – effekt af væksthastighed.
Ferskvandsfiskeribladet, 10: 233-235.

Rasmussen, RS, 2002. Kvalitet af opdrætsørred – fodereffekt.
Ferskvandsfiskeribladet, 9: 206-209.

Rasmussen, RS, 1994. N-tolerance hos pighvaryngel (Scophthalmus maximus).
(N-tolerance in juvenile turbot (Scophthalmus maximus)). MSc-thesis, 120 pp. University of Southern Denmark.

Kruse, B, Rasmussen, RS, 1992. Betydningen af lys for fouragering hos pighvarlarver
(Scophthalmus maximus L.) (The impact of light on feed intake in turbot larvae (Scophthalmus maximus L.)). BSc report. University of Southern Denmark.